Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Esti aici: Politica privind protectia datelor

 I. Informatii generale

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, cu sediul social in Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 14476331 si inregistrata la Judecatoria Sector 2 in baza Hotararii Judecatoresti nr.111 din data de 21.12.1994, in calitate de proprietar si administrator al website-ului https://finantaripublice.fdsc.ro si in calitate de „operator de date” in sensul normelor instituite de legislatia nationala si de Regulamentul General privind Protectia Datelor – Regulamentul nr.679 elaborat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, intrat in vigoare la data de 25 mai 2018, respecta dreptul la viata privata al persoanelor care acceseaza website-urile noastre si asigura protectia corecta a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pentru toate persoanele fizice care furnizeaza acest tip de date catre FDSC in desfasurarea intregii sale activitati.

Prezentul document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet: https://finantaripublice.fdsc.ro precum si cu privire la intreaga activitate a FDSC din cadrul proiectului Active Citizen Fund.

 

A. Finantare – ONG-uri beneficiare

 

 I. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul reprezentantilor organizatiilor care aplica on-line pentru finantare

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prin intermediul website-ului https://finantaripublice.fdsc.ro, unde este furnizat Formularul de cerere de finantare, se colecteaza o serie de date cu caracter personal apartinand persoanelor de contact, persoanelor cu drept de reprezentare, membrilor Consiliului Director, personalului organizatiei aplicante care va fi implicat in proiect, persoanelor din cadrul partenerilor - organizatii sau institutii - care conlucreaza cu organizatiile care aplica pentru finantare. Aceste date cu caracter personal pot fi: nume, prenume, functie, telefon, adresa de e-mail, semnatura, CV, experienta profesionala, rol in proiect. In legatura cu membrii Consiliului Director se colecteaza in plus urmatoarele categorii de date: apartenenta la o organizatie/institutie/companie/partid politic.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

Pentru a se stabili istoricul interactiunii cu organizatia aplicanta, FDSC colecteaza o serie de date cu caracter personal apartinand persoanelor de contact, membrilor Consiliului Director si personalului organizatiei aplicante.

FDSC are interesul de a obtine cat mai multe informatii relevante cu privire la ONG-urile aplicante pentru urmatoarele motive:

  • Desemnarea drept castigatoare a organizatiei care prezinta cele mai bune garantii ca poate implementa cu succes proiectul respectiv
  • Justificarea fata de finantator – Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office)- a alegerii facute

 II. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale diferitelor persoane care au legatura cu ONG-urile care aplica pentru finantare in scopul de a evalua relatia anterioara cu ONG-ul respectiv

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal apartinand reprezentantilor, persoanelor de contact, membrilor  Consiliului Director, personalului implicat in proiect din cadrul organizatiei aplicante sunt colectate de catre FDSC in scopul de a evalua relatia anterioara cu ONG-ul respectiv. Aceste date cu caracter personal pot fi: nume, prenume, functie, telefon, adresa de e-mail, semnatura, CV, experienta profesionala, rol in proiect.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

Pentru a  stabili istoricul interactiunii cu ONG-ul aplicant, FDSC colecteaza o serie de date cu caracter personal apartinand persoanei de contact, reprezentantului organizatiei, membrilor Consiliului Director din cadrul respectivei organizatii. Interesul legitim al FDSC este de a verifica modul in care s-a desfasurat in trecut relatia de colaborare intre FDSC si organizatia care aplica (in cazul in care o astfel de interactiune a existat in trecut). Astfel, analizand relatia anterioara si istoricul organizatiei, se poate stabili daca ONG-ul respectiv ofera garantii suficiente pentru implementarea in mod corespunzator a proiectelor finantate pentru care aplica.

 III. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor ONG-urilor beneficiare de finantare pentru proiecte, in vederea stabilirii istoricului reprezentantului ONG

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal apartinand beneficiarilor de finantare pentru proiecte (reprezentantii organizatiei) sunt colectate de catre FDSC in scopul de a stabili modul in care reprezentantul organizatiei a interactionat cu FDSC in nume propriu sau in numele altor organizatii pe care le-a reprezentat (altele decat cele ale caror reprezentant este in prezent). Aceste date cu caracter personal pot fi: nume, prenume, functie, telefon, adresa de e-mail, semnatura, CV, experienta profesionala, rol in proiect.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

Pentru a stabili istoricul interactiunii cu reprezentantul organizatiei aplicante, FDSC colecteaza o serie de date cu caracter personal apartinand acestui reprezentant. Datele cu caracter personal apartinand reprezentantului organizatiei beneficiare de finantare sunt colectate de catre FDSC in scopul de a stabili modul in care reprezentantul organizatiei a interactionat cu FDSC in nume propriu sau in numele altor organizatii pe care le-a reprezentat (altele decat cele ale caror reprezentant este in prezent).

 IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal in relatia cu organizatiile care sunt desemnate castigatoare pentru un anumit proiect

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pentru a demonstra activitatile intreprinse in vederea implementarii proiectelor pentru care primesc sau au primit finantare, organizatiile transmit o serie de date cu caracter personal catre FDSC, prin intermediul documentatiei specifice, precum Rapoartele tehnico-financiare, documentele justificative, etc. Aceste date cu caracter personal sunt transmise fie prin posta/curier/livrare personala fie prin intermediul platformei. Datele transmise au in vedere mai multe categorii de persoane vizate: beneficiarii proiectelor (grupul tinta), expertii externalizati, echipa de implementare a proiectului, membrii Consiliului Director al organizatiei. Aceste date cu caracter personal pot fi: nume, prenume, functie, cod numeric personal, salariul (integral sau partial), adresa, contul bancar, copii dupa documentele justificative de angajare si plata aferente cheltuielilor solicitate la rambursare (de ex: contractele individuale de munca, contracte de drepturi de autor, contracte de prestari servicii, state de plata, ordine de plata, salarii si contributii, onorarii experti, facturi, chitante, contracte cu prestatorii de servicii aferente evenimentelor desfasurate in cadrul proiectelor), precum si alte documente care pot fi.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

Interesul legitim al FDSC este acela de a monitoriza implementarea efectiva a proiectului finantat. FDSC are interesul de a verifica modul in care este sau a fost implementat proiectul in comparatie cu detaliile initiale furnizate la obtinerea finantarii.

Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Belgia. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office), evaluatori si/sau auditori cu ocazia controalelor desfasurate de acestia, autoritati fiscale si alte autoritati publice in cazul unui potential control din partea acestora, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia. De asemenea, liste/informatii despre reprezentantii ONG-urilor castigatoare vor fi facute publice pe website-ul https://finantaripublice.fdsc.ro si www.activecitizensfund.ro.

Perioada de retentie a datelor

Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului –Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office) - si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctele b) ale fiecarei categorii. Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada care nu va depasi 15 ani.

 

B. Finantare – beneficiari finali ai proiectelor (grup tinta)

 

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi colectate de catre FDSC de la beneficiarii finali ai proiectelor pot fi : nume, prenume, studii, loc de munca, pozitie, CNP, serie si numar act de identitate, data si locul nasterii, cetatenia, starea civila, sexul, varsta, adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail, date privind educatia si studiile, profesia, contul bancar, experienta profesionala, numele si prenumele membrilor de familie, etnie, religie, istoric medical, dizabilitati, poza, etc.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal apartinand beneficiarilor finali ai proiectelor sunt colectate de catre FDSC de la intermediari, un exemplu in acest sens fiind ONG-urile care beneficiaza de finantari. Asadar, datele sunt colectate si prelucrate in scopul derularii proiectelor de finantare. Interesul legitim al FDSC, precum si scopul prelucrarii este de a verifica modul in care proiectele sunt implementate de intermediari si daca obiectivul urmarit este indeplinit.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Belgia. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office), evaluatori si/sau auditori cu ocazia controalelor desfasurate de acestia, autoritati fiscale si alte autoritati publice in cazul unui potential control din partea acestora, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.

d) Perioada de retentie

Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office) si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada care nu va depasi 15 ani.

 

C. Furnizorii de servicii

 

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal apartinand persoanelor de contact din cadrul furnizorilor de servicii care pot fi colectate de catre FDSC sunt: nume, prenume, denumire organizatie, functie, telefon, adresa de e-mail, semnatura. Persoanele vizate de aceasta prelucrare pot fi: persoanele fizice care participa la eveniment (speaker), persoanele de contact din cadrul furnizorilor de catering, transport, cazare, agentiilor de turism, agentii de publicitate, persoanele a caror semnatura apare pe procesele verbale.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal apartinand persoanelor de contact din cadrul furnizorilor sunt colectate de catre FDSC, in scopul incheierii de contracte de achizitie servicii si pentru asigurarea unei comunicari eficiente cu acesti furnizori. Aceste scopuri fac parte din scopul general de implementare a activitatii si proiectelor FDSC. Temeiul prelucrarii se imparte in doua categorii:

(I) interesul legitim al FDSC, in cazul prestatorilor de servicii persoane juridice, persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale.

(II) executarea contractelor de furnizare servicii, in cazul prestatorilor de servicii persoane fizice.

In cazul punctului (I) de mai sus, FDSC are interesul legitim de a colecta datele de contact ale persoanelor de contact din cadrul furnizorilor pentru a comunica eficient cu acesti furnizori, iar persoanele de contact sunt angajatii acestor furnizori.

In cazul punctului (II) de mai sus, FDSC colecteaza datele cu caracter personal ale prestatorilor de servicii - persoane fizice in vederea executarii contractelor de furnizare de servicii incheiate cu acestia si pentru a comunica eficient cu acestia.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

 Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Belgia. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator – Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office), pentru justificarea rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor implementate de catre FDSC, firme de contabilitate (copii dupa contracte anexate documentelor justificative de angajare si de plata), auditori externi, inclusiv auditul statutar, autoritati fiscale si alte autoritati publice in cazul unui potential control din partea acestora, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.

d) Perioada de retentie a datelor

Pentru situatia prevazuta la punctul (I) de mai sus, atat timp cat persoana careia i-au fost prelucrate datele cu caracter personal de catre FDSC este persoana de contact a furnizorului respectiv. Pentru situatia prevazuta la punctul (II) de mai sus, pe durata executarii contractului de prestari servicii cu prestatorul, persoana fizica caruia FDSC i-a prelucrat datele cu caracter personal.

 

D. Evenimente

 I. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care se inscriu pe website-urile FDSC in vederea participarii la evenimentele organizate de catre FDSC

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Inregistrarea utilizatorilor pe website in vederea inscrierii pentru participarea la evenimentele organizate de FDSC. Persoanele vizate sunt: persoanele de contact din cadrul organizatiei/companiei/institutiei publice care se inregistreaza pe website, persoanele fizice care se inregistreaza pe website. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de catre FDSC sunt: nume, prenume, functie, telefon, adresa de e-mail ale persoanei de contact, denumirea organizatiei/companiei/institutiei publice in numele careia se face inregistrarea pe website.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

FDSC colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal (i) ale persoanelor de contact din cadrul organizatiei/companiei/ institutiei publice si (ii) ale persoanelor fizice atunci cand acestea se inregistreaza pe website in vederea participarii la evenimente.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

 Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office), firma care asigura mentenanta website-ului, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.

d) Perioada de retentie a datelor

 Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office) si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada ce nu poate depasi 15 ani.

 

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale: beneficiarilor finali ai proiectelor implementate de catre FDSC, persoanele de contact din cadrul furnizorilor de servicii persoane juridice si colaboratori persoane fizice in scopul organizarii de evenimente de catre FDSC

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre FDSC pot fi : nume, prenume, adresa de e-mail, imagine, semnatura, numar de telefon, date medicale (exemplu dizabilitati ale persoanelor), data nasterii, cod numeric personal, nume sot/sotie/copii, functie, denumire organizatie, serie si numar de buletin, adresa, loc de nastere, datele cuprinse in CV. Persoanele vizate de aceasta prelucrare pot fi : beneficiarii proiectelor, persoana de contact din cadrul furnizorilor de servicii persoane juridice, colaboratorii persoane fizice.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

FDSC colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si precizate mai sus in scopul organizarii de evenimente in vederea sustinerii proiectelor pe care le desfasoara. Interesul legitim al FDSC este de a prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru a organiza evenimente astfel incat sa isi promoveze programul de finantare, proiectele pe care le are in desfasurare, sa disemineze informatii despre oportunitatile de finantare sau sa faciliteze schimbul de informatii si bune practici intre organizatii.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office), firma care asigura mentenanta site-ului, precum si catre agentii de turism, hoteluri, companii aeriene, agentii media si publicitate, ziaristi, catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.

d) Perioada de retentie a datelor

Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului- The Financial Mechanisme Office si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada ce nu poate depasi 15 ani.

 

E. Obligatiile legale de cunoastere a clientelei la stabilirea relatiilor de afaceri.

 

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de catre FDSC sunt : nume, prenume, data nasterii, nationalitate, tara de rezidenta, poza, etc.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

FDSC prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor precizate mai sus in scopul de a parcurge procedura de cunoastere a clientelei (Know Your Customer), conform dispozitiilor legale aplicabile privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului. FDSC are obligatia de a aplica masuri de cunoastere a clientelei la stabilirea relatiilor de afaceri, pentru a se conforma cerintelor legale privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului. Astfel, FDSC trebuie sa se informeze asupra beneficiarului real al persoanei juridice, dar si sa obtina dovada ca persoana fizica care reprezinta o anumita persoana juridica actioneaza in mod legal.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si imputerniciti (terti), pot fi transferate catre autoritati publice in cazul unui potential control din partea acestora.

d) Perioada de retentie a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrare conform cerintelor legale aplicabile in aceasta situatie.

 

F. Publicarea de articole si interviuri pe website

 

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pe website sunt publicate articole, interviuri sau povesti de viata despre angajati, beneficiari sau sustinatori ai ONG-urilor. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de catre FDSC sunt: nume, prenume, functie, dizabilitati, stare de sanatate, studii, formare profesionala. In principiu pot aparea multe categorii de date cu caracter personal in cadrul articolelor care tin de viata personala sau profesionala, preferinte, experiente, etc.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

FDSC colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si precizate mai sus in scopul de a publica articole si interviuri despre aceste persoane pe diverse website-uri, apartinand FDSC.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: publicul larg care citeste articolul/interviul, firma IT mentenanta website, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.  

d) Perioada de retentie a datelor

Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office) si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada de 15 ani.

 

G. Chestionare in scopuri de feed-back

 

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de catre FDSC sunt : nume, prenume, loc de munca, pozitie in organizatie, cetatenia, sexul, numar de telefon, adresa de e-mail, profesia, experienta profesionala, preferinte culinare (daca sunt vegetarieni sau au vreun regim alimentar) etc.

b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

FDSC prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane in scopul de a obtine feed-back-ul acestora cu privire la proiectele/evenimentele desfasurate: (i) Reprezentantul organizatiei aplicante, (ii) Persoane care activeaza sau colaboreaza cu FDSC in cadrul proiectelor (iii) Membri/sustinatori ai unor organizatii non-guvernamentale, (iv) Persoane fizice in general interesate de diverse subiecte abordate de catre FDSC, pe care le abordeaza in actiunile curente.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

 Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator- Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office), evaluatori si/sau auditori cu ocazia controalelor desfasurate de acestia, autoritati fiscale si alte autoritati publice in cazul unui potential control din partea acestora, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.

d) Perioada de retentie a datelor

 Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului – Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office) si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada ce nu poate depasi 15 ani.

 

H. Voluntari

 

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de catre FDSC sunt: nume, prenume, email, CNP, serie si numar carte de identitate, adresa de domiciliu, telefon mobil, pot aparea si alte date cu caracter personal din corespondenta, informatii facebook, precum: studii, loc de munca, calificare profesionala, interese, activitati in cadrul altor proiecte de voluntariat. 

 b) Scopurile si temeiurile prelucrarii

FDSC prelucreaza datele cu caracter personal ale voluntarilor in urmatoarele scopuri: pentru a alege potentialii voluntari in vederea unei viitoare colaborari, incheierea si executarea contractelor de voluntariat.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal intre operator (FDSC) si terti pot fi transmise in cadrul Spatiului Economic European, in special in Romania, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. In plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de persoane: finantator – Oficiul Mecanismului Financiat (The Financial Mechanisme Office), auditori externi, inclusiv auditul statutar, banci, autoritati fiscale si alte autoritati publice in cazul unui potential control din partea acestora, firma externa IT, precum si catre partenerii din cadrul consortiului: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), Fundatia PACT, Fundatia pentru Parteneriat (REPF) – Romania si Frivillighet Norge - Norvegia.

d) Perioada de retentie a datelor

Perioada de retentie a datelor se va realiza conform instructiunilor finantatorului – Oficiul Mecanismului Financiar (The Financial Mechanisme Office) si pe o perioada necesara pentru a pastra datele personale relevante pentru scopul mentionat la punctul b). Datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre FDSC pe o perioada ce nu poate depasi 15 ani.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) isi asuma obligatia de a lua consimtamantul persoanelor care vor face obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal in toate situatiile in care ii vor fi furnizate informatii cu caracter sensibil. Conform legislatiei in vigoare, urmatoarele date cu caracter personal sunt considerate sensibile: date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificarea unei fiinte umane, date privind sanatatea, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane.

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

(a) Dreptul de acces: aveti dreptul de a solicita de la FDSC informatii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

(b) Dreptul de rectificare: aveti dreptul de a solicita FDSC rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte.

(c) Dreptul de stergere: aveti dreptul de a solicita FDSC stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in anumite situatii, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimtamantul pentru prelucrarea acestora de catre FDSC.

(d) Dreptul de restrictionare a prelucrarii: aveti dreptul de a solicita FDSC restrictionarea procesarii datelor cu caracter personal in anumite situatii, cum ar fi situatia in care contestati acuratetea datelor cu caracter personal procesate de catre FDSC, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizata in conformitate cu legea.

(e) Dreptul de opozitie: aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa constituie obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

(f) Dreptul de portabilitate: aveti dreptul sa solicitati FDSC transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de catre FDSC catre dumneavoastra sau catre o alta entitate ce urmeaza sa va prelucreze datele cu caracter personal.

 

FDSC poate fi contactat in legatura cu cele de mai sus prin e-mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro. De asemenea, pentru orice plangeri si sesizari, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Acest site foloseste cookies pentru a personaliza conținutul, pentru analiza traficului și statistică; unele informații de utilizare a site-ului sunt procesate de partenerii noștri. Puteți oricând să ștergeți cookie-urile din browser. Citeste aici politica de cookies, politica de confidentialitate si termenii si conditiile de utilizare.
Am citit, am inteles si sunt de acord.